TOYOTA VIỆT NAM VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI MÔI TRƯỜNG

26/08/2016

Hưởng ứng ngày môi trường thế giới và Tháng môi trường Toyota toàn cầu của Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản (TMC), vừa qua, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã triển khai “Tháng môi trường Toyota” tại nhà máy TMV với nhiều hoạt động có ý nghĩa. Đây là hoạt động thường niên được TMV triển khai từ 2008, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường cho tập thể thành viên đại gia đình TMV, từ đó góp phần bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Đến nay, hoạt động đang được từng bước triển khai đến các Đại lý và Nhà cung cấp của TMV trên toàn quốc.

Xem thêm
Từ
Đến
Tìm theo dòng xe
Tìm theo sự kiện