TOYOTA VIỆT NAM PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CÙNG XÃ HỘI VIỆT NAM

24/07/2017

Kể từ khi thành lập, với phương châm trở thành công dân tốt ở cộng đồng sở tại, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã thực hiện nhiều hoạt động hướng tới con người và cộng đồng Việt Nam, tập trung vào 4 lĩnh vực chính: An toàn giao thông, Giáo dục - Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực, Bảo vệ môi trường và Văn hóa xã hội. Trong những tháng đầu năm 2017, TMV đã triển khai một số hoạt động thuộc các lĩnh vực kể trên.

Xem thêm
Từ
Đến
Tìm theo dòng xe
Tìm theo sự kiện