Chương trình đào tạo lái xe an toàn Toyota

Dưới sự hỗ trợ trực tiếp của Tập đoàn ô tô Toyota Nhật Bản (TMC), Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) triển khai chương trình "Đào tạo lái xe an toàn Toyota" nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng lái xe an toàn tiêu chuẩn của Toyota cho đội ngũ những cán bộ đào tạo nòng cốt của cơ quan quản lý giao thông Việt Nam - Cục Cảnh sát giao thông Đường bộ Đường sắt (Bộ Công An) & nhân viên đào tạo nòng cốt của TMV. Đây là một chương trình dài hơi của TMV bao gồm nhiều giai đoạn và kéo dài đến hết năm 2017.

Giai đoạn đầu của chương trình bao gồm hai (02) khóa hướng dẫn dành cho 8 học viên (bao gồm 3 Cán bộ chiến sỹ CSGT nòng cốt đến từ Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Đường sắt – Bộ Công an và 5 cán bộ chuyên trách đào tạo của TMV) dưới sự dẫn dắt của Ông Toshio Kanno - chuyên gia hàng đầu về đào tạo lái xe an toàn đến từ TMC với 33 năm kinh nghiệm. Thông qua các nội dung như: Kiểm tra cấu trúc xe, Chạy thử, Hành vi lái xe, Xử lý-tăng tốc-phanh, Ý thức về khoảng cách giữa các xe, Kinh nghiệm về phanh khẩn cấp, Kinh nghiệm về phanh hãm khẩn cấp, Lái xe tổng thể, TMV kì vọng đội ngũ giảng viên nòng cốt này sẽ trở thành các chuyên gia lái xe an toàn, có khả năng hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng và ý thức về lái xe an toàn đến với người điều khiển xe ô tô tại Việt Nam. 

Theo kế hoạch, trong tương lai, những kiến thức & kỹ năng này sẽ được phổ biến rộng rãi đến nhân viên của TMV, nhân viên đại lý TMV và các các chiến sĩ cảnh sát giao thông nói riêng, sau đó là khách hàng cùng người dân Việt Nam nói chung, để góp phần xây dựng một xã hội giao thông văn minh và an toàn cho Việt Nam. 

Nội dung khác