Hoạt động khác

  • Tháng 10/2001, TMV thực hiện tài trợ 50.000 Đô-la Mỹ cho quỹ Đào tạo kỹ sư tài năng của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng đào tạo các kỹ thuật gia trẻ tài năng cho Việt Nam
  • Trao tặng phòng học đa phương tiện cho Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
  • Xây dựng và trao tặng phòng học cho các trường học tại Tỉnh Vĩnh Phúc...

Thông qua các hoạt động giáo dục đầy tâm huyết, TMV đã và đang cùng với xã hội và người dân Việt Nam vun đắp cho một thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo, năng động để đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quốc gia