Học bổng Toyota Việt Nam

Tổng quan chương trình

Học bổng Toyota là một trong 4 hoạt động chính của Quỹ Toyota Việt Nam (TVF), Chương trình Học bổng Toyota là một trong những chương trình đóng góp xã hội có ý nghĩa của Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) phối hợp với Bộ Giáo dục & Đào tạo thực hiện trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Chương trình được tổ chức định kỳ hàng năm bắt đầu năm 1997 với mục đích khuyến khích tinh thần học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên các trường đại học trên cả nước. Đến nay đã có hơn 1921 sinh viên xuất sắc chuyên ngành kỹ thuật và môi trường trên toàn quốc được trao tặng Học bổng Toyota.

Mỗi năm, cứ vào trung tuần tháng 10 – tháng 12, hàng trăm suất học bổng sẽ được trao tặng cho hàng trăm sinh viên xuất sắc thuộc các ngành khoa học kỹ thuật, môi trường và các nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học (của các trường đại học trên toàn quốc).

Bên cạnh việc trao học bổng, TMV còn trao tặng động cơ, hộp số và cầu xe ô tô làm thiết bị hỗ trợ giảng dạy và học tập cho các trường Đại học. Những hố trợ thiết thực này đã giúp tăng tính hiệu quả cho các giờ học thực hành, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo cho sinh viên.

Số lượng học bổng qua các năm

Số lượng học bổng kỹ thuật được trao qua các năm

 • Năm 1997 - 1999: Trao 37 suất học bổng trị giá 1.500.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc.

 • Năm 2000 – 2005: Trao 100 suất học bổng trị giá 2.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc.

 • Năm 2006: Trao 120 suất học bổng trị giá 2.000.000 VNĐ/suất cho sinh viên xuất sắc.

 • Năm 2007: Trao 120 suất học bổng trị giá 2.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc, 12 suất học bổng trị giá 5.000.000 VNĐ/ suất cho nhóm nghiên cứu khoa học suất sắc.

 • Năm 2008: Trao 120 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc, 12 suất học bổng trị giá 10.000.000 VNĐ/ suất cho nhóm nghiên cứu khoa học suất sắc.

 • Năm 2009: Trao 120 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc, 12 suất học bổng trị giá 10.000.000 VNĐ/ suất cho nhóm nghiên cứu khoa học suất sắc.

 • Năm 2010: Trao 128 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc, 16 suất học bổng trị giá 10.000.000 VNĐ/ suất cho nhóm nghiên cứu khoa học suất sắc.

 • Năm 2011: Trao 131 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc, 15 suất học bổng trị giá 10.000.000 VNĐ/ suất cho nhóm nghiên cứu khoa học suất sắc.

 • Năm 2012: Trao 131 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc, 15 suất học bổng trị giá 10.000.000 VNĐ/ suất cho nhóm nghiên cứu khoa học suất sắc.

 • Năm 2013: Trao 115 suất học bổng trị giá 4.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc.

 • Năm 2014: Trao 115 suất học bổng trị giá 4.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc. 16 động cơ và trục xe được cấp như thiết bị hỗ trợ.

 • Năm 2015: Trao 115 suất học bổng trị giá 6.000.000 VNĐ/ suất cho sinh viên xuất sắc. 15 thiết bị kỹ thuật và 01 xe Toyota Hiace trao tặng cho 16 trường đại học như thiết bị hỗ trợ

 • Năm 2016: Số lượng học bổng: 115 suất học bổng trị giá 6.000.000 VNĐ/suất cho sinh viên xuất sắc, trao tặng 32 thiết bị kỹ thuật cho 16 trường đại học

Danh sách các trường được nhận học bổng:

 1. Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

 2. Trường ĐH Giao thông Vận tải

 3. Trường ĐH Công nghiệp Quảng Ninh

 4. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định

 5. Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội

 6. Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp

 7. Trường ĐH Hàng Hải

 8. Trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp (ĐH Thái Nguyên)

 9. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên

 10. Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vinh

 11. Trường ĐH Bách khoa (ĐH Đà Nẵng)

 12. Trường ĐH Tây Nguyên

 13. Trường ĐH Bách khoa

Nội dung khác