BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TẠI NHÀ MÁY

GIỚI THIỆU CHUNG

Là thành viên của Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản (TMC), TMV luôn xác định phát triển kinh tế gắn liền với bảo vệ môi trường và đóng góp xã hội.

Hoạt động bảo vệ môi trường được TMV thực hiện không chỉ tại nhà máy sản xuất, mà còn tại các nhà cung cấp, đại lý và công đoạn tiếp vận tạo nên chuỗi Doanh nghiệp vì môi trường. Ủy ban môi trường của Công ty gồm các Tiểu ban môi trường được chuyên môn hóa theo từng mảng việc, định kỳ báo cáo kết quả hoạt động tới Ban lãnh đạo 2 lần/năm, để công tác bảo vệ môi trường luôn được định hướng kịp thời và có kết quả tốt nhất.

Chính sách môi trường TMV (Ảnh Lễ ký cam kết môi trường)

- Tiểu ban mua hàng: thúc đẩy hoạt động môi trường của nhà cung cấp

- Tiểu ban sản xuất: thúc đẩy hoạt động môi trường của nhà máy

- Tiểu ban bán hàng và dịch vụ: thúc đẩy hoạt động môi trường của đại lý

- Tiểu ban tiếp vận: thúc đẩy hoạt động môi trường tại công đoạn tiếp vận

- Tiểu ban đóng góp xã hội: thúc đẩy hoạt động môi trường trong cộng đồng

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG CỦA TMV

Trong 24 năm có mặt tại Việt Nam, TMV luôn chú trọng triển khai các hoạt động nhằm giảm thiểu tối đa các ảnh hưởng về môi trường trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm từ sản xuất đến bán hàng và sử dụng. Chính sách môi trường của TMV được triển khai và phát triển để tập trung vào 4 mục đích:

 1. Tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam về môi trường (không có các vi phạm và khiếu nại liên quan đến môi trường)
 2. Giảm thiểu rủi ro về môi trường, tập trung vào các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm đất và nguồn nước ngầm
 3. Thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường, tập trung vào vấn đề giảm thiểu các chỉ số về lượng phát thải khí CO2, chất thải, lượng tiêu thụ nước và chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC)
 4. Hướng tới năm 2050, với 6 thách thức về môi trường:
  + Giảm phát thải CO2 trên các mẫu xe mới
  + Loại bỏ phát thải CO2 trong toàn bộ vòng đời xe
  + Nhà máy không phát thải CO2
  + Sử dụng hiệu quả nguồn nước
  + Xây dựng công nghệ và hệ thống tái chế
  + Xây dựng xã hội hài hòa với thiên nhiên

Đặc biệt, chính sách này còn áp dụng với các tổ chức, cá nhân, các nhà thầu, đại lý và nhà cung cấp có hoạt động kinh doanh và hợp tác với TMV.

CHỨNG CHỈ ISO 14001

Song song với việc đầu tư phát triển hệ thống sản xuất, TMV không ngừng nghiên cứu, đầu tư và ứng dụng các công nghệ thân thiện với môi trường, triển khai nhiều hoạt động nhằm giảm thiểu các tác hại đến môi trường, đồng thời liên tục tổ chức các khóa đào tạo nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho đội ngũ cán bộ công nhân viên. Chính vì vậy, tháng 5/1999, TMV tự hào là nhà sản xuất ô tô đầu tiên tại Việt Nam được cấp chứng chỉ ISO 14001 về Hệ thống Quản lý Môi trường tại nhà máy. Cho đến nay, TMV liên tục duy trì và được tái cấp chứng chỉ ISO 14001. Tháng 10/2017, Công ty đã hoàn thành việc nâng cấp Hệ thống Quản lý Môi trường theo yêu cầu của ISO 14001 phiên bản mới nhất năm 2015.

Chứng chỉ ISO 14001

XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Là một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách môi trường do TMV xây dựng và thực hiện từ những ngày đầu thành lập tại Việt Nam, xử lý nước thải tại nguồn luôn được TMV chú trọng và liên tục đầu tư nghiên cứu ra các giải pháp tối ưu nhất. Với hệ thống xử lý nước thải tập trung và hiện đại được đầu tư hàng triệu Đô la Mỹ, TMV đã có một quy trình xử lý nước thải đáp ứng mọi tiêu chuẩn mà pháp luật Việt Nam yêu cầu (đạt Tiêu chuẩn cột A - QCVN 40:2011/BTNMT). Nước thải của nhà máy (bao gồm nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp có chứa hóa chất) được đưa vào 3 bể chứa, sau đó được cho qua các khâu xử lý bằng phương pháp hóa học kết hợp với hóa lý và sinh học. Nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn được xả ra hồ điều hòa. Công suất của hệ thống xử lý nước thải tập trung của nhà máy đạt 450 m³/ngày đêm.

Hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy

Để đáp ứng mục tiêu “Không ngừng nâng cao chất lượng xử lý nước thải”, TMV vẫn tiếp tục đầu tư cho hệ thống xử lý nước thải cả về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị lẫn nhân lực vận hành, có thể kể tới một số hoạt động cụ thể sau:

- Năm 2009: Xây dựng và đưa vào sử dụng trạm tiền xử lý Niken có công suất 48m³/ngày đêm (nhằm tăng cường năng lực xử   lý Niken cho hệ thống xử lý nước thải) với chi phí đầu tư khoảng 350.000 Đô la Mỹ.

- Năm 2013: Xây dựng và đưa vào sử dụng bể xử lý Ni - tơ với chi phí đầu tư xấp xỉ 215.000 Đô la Mỹ.

- Năm 2015: Xây dựng thêm 1 bể điều phối nước thải với công suất chứa 300m³ với chi phí đầu tư khoảng 200.000 Đô la Mỹ. Bể này có chức năng điều phối và điều hòa nước thải khi số lượng và chất lượng nước thải đầu vào hoặc đầu ra không ổn định.

- Năm 2018: Đầu tư hệ thống giám sát tự động chất lượng nước thải sau xử lý với chi phí đầu tư 130.000 Đô la Mỹ. Hệ thống có khả năng phân tích và lưu giữ 5 thông số (COD, TSS, Ni, T-N, T-P) giúp TMV kiểm soát chất lượng nước thải tốt hơn và kịp thời xử lý khi phát hiện bất thường.

Ngoài ra, TMV cũng trang bị phòng thí nghiệm nội bộ để kiểm tra chất lượng nước thải đầu vào, cũng như trong các công đoạn xử lý, giúp việc vận hành Hệ thống xử lý nước thải của Công ty luôn trong điều kiện tối ưu, đảm bảo nước thải đầu ra đạt yêu cầu về chất lượng theo quy định.

XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ CHẤT THẢI RẮN

Nhằm đảm bảo rác thải và chất thải rắn không gây hại đến môi trường, tại nhà máy TMV, công tác tuyên truyền và thực hiện giảm thiểu chất thải luôn được chú trọng, trong đó hoạt động được tiến hành theo thứ tự ưu tiên: Giảm thiểu chất thải - tái sử dụng nguyên vật liệu - tái chế chất thải. Chất thải và rác thải sẽ được phân loại ngay tại nguồn (chia làm 3 loại: rác thải nguy hại, rác thải tái chế và rác thải hữu cơ) và được đưa vào vị trí riêng của từng loại để được mang đi xử lý theo đúng quy trình tiêu chuẩn. Đặc biệt, với chất thải nguy hại, ngoài việc xử lý theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam, TMV cũng tuân thủ theo chính sách “Không chôn lấp” của Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản nhằm bảo vệ môi trường đất, môi trường nước, cùng hệ sinh thái nói chung.

Hiện tại, việc vận chuyển và xử lý tất cả các loại chất thải nguy hại của TMV được thực hiện bởi Công ty TNHH Môi trường Công nghiệp Xanh.

GIẢM THIỂU PHÁT THẢI KHÍ CO2

Đây là thách thức số 3 trong 6 thách thức môi trường của Toyota tới năm 2050: “Nhà máy không phát thải khí CO2”

Dưới định hướng của Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản nói chung và cam kết hành động vì môi trường của Toyota khu vực Châu Á - Thái Bình Dương nói riêng, TMV đã và đang thực hiện rất nhiều hoạt động tiết kiệm năng lượng tại nhà máy nhằm giảm lượng khí thải CO2 ra môi trường (lượng phát thải CO2 được quy đổi từ lượng điện và nhiên liệu đốt tiêu thụ trong quá trình sản xuất của nhà máy).

Từ năm 2013, Công ty đã thiết lập Ủy ban Năng lượng và ban hành Chính sách Năng lượng nhằm thúc đẩy hơn nữa hoạt động giảm thiểu tiêu thụ năng lượng. Từ tháng 3/2017 tới hết tháng 2/2019, Công ty đã giảm thiểu được 2.020 tấn CO2 phát thải ra môi trường bằng các hoạt động cụ thể như:

- Lắp đặt biến tần cho các động cơ bơm UF1 - xưởng Khung xe: tiết kiệm 22.680 kwh/năm.
- Làm đường ống kết nối hai bơm cấp nước công đoạn sơn Base và Clear của Bumper - xưởng Sơn để chạy luân phiên: Tiết kiệm 32.400 kwh/năm.
- Thay đổi chương trình điều khiển để tắt hệ thống bơm tuần hoàn.
- Tại dây chuyền ED - xưởng Sơn trong giờ nghỉ trưa: tiết kiệm 13.000 kwh/năm.
- Điều chỉnh giờ chạy của các buồng đốt tại xưởng Sơn (chỉ hoạt động khi cần sấy sản phẩm): tiết kệm: 14.850 lit dầu diesel/năm.
- Thay hóa chất bể tẩy rửa nhằm giảm nhiệt độ vận hành từ 48oC xuống còn 40oC, giảm nhu cầu về hơi nóng cấp vào, do vậy tiết kiệm dầu diesel cho việc vận hành nồi hơi

XỬ LÝ SẢN PHẨM THẢI BỎ

Tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới, các sản phẩm có thành phần nguy hại cho môi trường sau khi sử dụng hay khi hết hạn sử dụng chưa được thu gom, xử lý phù hợp, gây ô nhiễm môi trường. Sản phẩm ô tô và một số linh kiện ô tô cũng là các hạng mục cần kiểm soát theo Quyết định số 16/2015/QĐ-TTg ngày 22/05/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ. Quyết định này yêu cầu các nhà sản xuất, nhập khẩu phải thiết lập điểm thu hồi các sản phẩm bán ra sau khi đã hết hạn sử dụng. TMV đã thiết lập điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ cho các hạng mục: Ắc quy, CPU, camera, đầu CD-DVD, điều hòa nhiệt độ, săm, lốp, dầu nhớt các loại và ô tô thải bỏ, đồng thời ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý sản phẩm thải bỏ theo đúng quy định của Luật.

Xử lý sản phẩm thải bỏ

Đây cũng là thách thức số 5 trong 6 thách thức môi trường Toyota tới năm 2050 - Góp phần tạo ra một xã hội, hệ thống dựa trên nền tảng tái chế. Để sẵn sàng tiếp nhận và xử lý ô tô thải bỏ, Công ty đã tiến thành phá dỡ thử nghiệm và xử lý 2 xe ô tô thải bỏ, qua đó, tiêu chuẩn hóa quy trình thực hiện với mục tiêu bảo vệ môi trường.

Hiện tại, điểm thu hồi sản phẩm thải bỏ của TMV được đặt tại Công ty TNHH Môi trường công nghiệp xanh

Địa chỉ: Quốc lộ 2, Xuân Mai, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc Điện thoại: (0211) 3869994

THÁNG MÔI TRƯỜNG TOYOTA

Từ năm 1973, Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản (TMC) đã phát động và lấy tháng 6 là “Tháng Môi trường Toyota toàn cầu”. Theo đó, trong tháng này, nhiều chương trình, hoạt động đa dạng liên quan đến bảo vệ môi trường trong cộng đồng nói chung và tại các nhà máy của tập đoàn nói riêng được triển khai. Đến năm 2003, Tháng Môi trường Toyota toàn cầu đã chính thức được áp dụng tại các nước trên thế giới có đặt công ty Toyota thành viên.

Tại TMV, nhiều hoạt động về môi trường được phát động tới toàn thể nhân viên công ty như: truyền tải thông điệp môi trường của chủ tịch Tập đoàn Toyota; tổ chức Lễ ký cam kết bảo vệ môi trường; phát động cuộc thi “Ảnh môi trường” cho cá nhân; cuộc thi “Vườn sinh thái” cho các phòng ban; dán áp phích môi trường theo chủ đề của năm và phát động các thành viên tham gia thực hiện; trình chiếu các thông tin môi trường trong giờ ăn trưa tại căn tin công ty…

Ngoài ra, từ năm 2018, hoạt động Tháng môi trường còn được triển khai tới các Nhà cung cấp, đại lý của TMV thông qua cuộc thi “Ảnh môi trường”, góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường cho nhân viên nhà cung cấp, đại lý cũng như cộng đồng.

Hoạt động của “Tháng Môi trường Toyota toàn cầu” đã góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho nhân viên trong Công ty, các đại lý và nhà cung cấp của TMV, từ đó chung tay góp phần bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

VĂN PHÒNG XANH

Sau khi tham gia Dự án Văn Phòng Xanh do Quỹ động vật thiên nhiên hoang dã (WWF) phát động năm 2008, TMV đã tổ chức lớp tập huấn 5S -Văn phòng Xanh  nhằm nâng cao ý thức bảo vệ  môi trường tại nơi làm việc cho các nhân viên khối văn phòng. Sau lớp tập huấn này, TMV đã thực hiện nhiều hoạt động cụ thể tại Trụ sở chính (Phúc Yên-Vĩnh Phúc) và 2 chi nhánh tại Hà Nội và Tp Hồ Chí Minh như: Tiết kiệm tiêu dùng điện năng trong thắp sáng, sử dụng thiết bị văn phòng (máy in, photocopy…) và thiết bị điện dân dụng (điều hòa nhiệt độ, máy đun nước nóng…); thay thế mới các thiết bị tiết kiệm năng lượng; đầu tư năng lượng mới (năng lượng tái tạo); Tiết kiệm vật tư (sử dụng giấy 2 mặt, tăng cường trao đổi/lưu trữ bằng file điện tử….); Phân loại rác từ nguồn… Chính vì vậy, tháng 8 năm 2009, TMV đã được nhận Chứng chỉ Văn phòng Xanh do WWF cấp.


Cuộc thi vườn sinh thái

Nội dung khác