CHƯƠNG TRÌNH “TOYOTA CHUNG TAY XANH HÓA HỌC ĐƯỜNG”

Được triển khai từ năm 2017, trải qua 3 năm hoạt động, chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, do TMV phối hợp với Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện, đã nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Đây là hoạt động được TMV triển khai theo định hướng của Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản nhằm góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của môi trường toàn cầu. Qua đó, chương trình góp phần giáo dục thế hệ trẻ ý thức bảo vệ môi trường và thể hiện mong muốn của TMV tiếp tục chung tay góp phần cải thiện vấn đề môi trường tại Việt Nam.

Lãnh đạo TMV, Bộ TNMT, Đại lý Toyota, các em học sinh và thầy ôc giáo cùng tham gia trồng cây xanh

Bên cạnh hoạt động trồng cây xanh, TMV sẽ triển khai thêm hoạt động mới “Thu gom rác thải học đường” với sự tham gia của các em học sinh và thầy cô giáo.

Đến nay, chương trình đã trồng tổng số gần 3.700 cây xanh tại 29 trường học trên cả nước.