Rừng sinh thái

Năm 2011, TMV phối hợp với Viện Kinh tế Sinh thái (EcoEco) thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam triển khai Dự án “Mô hình rừng nhiệt đới Toyota-EcoEco” - Tái lập 30 ha rừng nhiệt đới vùng đồi Sóc Sơn, tôn tạo cảnh quan Đền Gióng, Hà Nội”.  Mô hình Rừng sinh thái này sẽ giúp tái lập một khu rừng nhiệt đới với các loài cây gỗ quý hiếm từ các vùng sinh thái khác nhau có cấu trúc đặc hữu, hỗn loài, nhiều tầng, khác tuổi, và đa dạng sinh học cao.

Mô hình rừng nhiệt đới Toyota-EcoEco

Dự án được chia làm 2 giai đoạn và có nội dung gồm 3 phần chính:

  1. Tái lập và trồng mới 25ha rừng nhiệt đới với nhiều vùng sinh thái khác nhau
  2. Chăm sóc, quản lý và bảo tồn 5ha mô hình thực nghiệm tiệm cận tái lập rừng nhiệt đới đã được trồng từ năm 2006-2008 và 25ha rừng trồng mới
  3. Xây dựng Khu Trưng bày mẫu vật và Giới thiệu bảo tồn đa dạng sinh học rừng nhiệt đới Sóc Sơn và Giáo dục bảo vệ môi trường Toyota - EcoEco

Dự án mang tính khoa học này sẽ có tác động tích cực đến tài nguyên, môi trường cũng như có ý nghĩa về mặt kinh tế xã hội, góp phần điều hòa khí hậu cho toàn vùng, làm giảm suy thoái môi trường trong quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Hơn nữa, Dự án cũng sẽ giúp cộng đồng, nhất là người dân Thành phố Hà Nội, và các tỉnh đồng bằng Sông Hồng, cũng như giới trẻ thấy được cấu trúc đặc sắc và đa dạng của rừng nhiệt đới ở Việt Nam. Diện tích rừng sau khi khôi phục sẽ trở thành một bảo tàng rừng nhiệt đới tự nhiên trong lòng Hà Nội và phục vụ tốt cho các hoạt động giáo dục về môi trường. Do vậy, việc đầu tư tái lập 30 ha rừng nhiệt đới trên vùng đồi Sóc Sơn, tôn tạo cảnh quan Đền Gióng không chỉ để cho người dân Hà Nội mà cho cả nước và bạn bè quốc tế thấy được việc bảo tồn thiên nhiên và lưu giữ những giá trị về văn hóa truyền thống của người Việt Nam.

Khởi công mô hình rừng nhiệt đới Toyota-EcoEco

Sau 3 năm trồng và chăm sóc, các cán bộ của Dự án đã trồng hơn 5000 cây gỗ quý với nguồn giống từ khắp các miền trên cả nước, cùng với 10.000 cây gỗ thường và 5000 cây bụi phụ trợ, với tỉ lệ sống trên vượt tiêu chuẩn là trên 80%. Dự kiến sau khoảng thời gian 7-10 năm chăm sóc, các cây gỗ sẽ phát triển một cách đầy đủ và hình thành một mô hình Rừng Nhiệt đới độc đáo phục vụ cho mục đích giáo dục môi trường ở khu vực này.

Nội dung khác