Học bổng âm nhạc Toyota Việt Nam

Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam

Nhằm tiếp tục mở rộng và khẳng định cam kết hỗ trợ cải thiện giáo dục-đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trẻ tại Việt Nam, Công ty ô tô Toyota Việt Nam (TMV) và Quỹ Toyota Việt Nam (TVF) phối hợp cùng với Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch thực hiện “Chương trình Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam” từ năm 2009 dành cho học sinh, sinh viên xuất sắc trong các trường đào tạo âm nhạc trực thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên cả nước. Kể từ đó đến nay, chương trình được thực hiện thường niên nhằm khuyến khích và vinh danh những tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam cũng như đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam. Mỗi năm có 100 suất học bổng (3,000,000 đồng/học bổng) trị giá 300,000,000 đồng được trao tặng cho các tài năng trẻ  được lựa chọn từ 5 trường âm nhạc trên cả nước bao gồm: Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Học viên Âm nhạc Huế, Nhạc viên Thành phố Hồ Chí Minh, Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Tây Bắc, và Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc. Toàn bộ số tiền bán vé của 2 Chương trình âm nhạc: Chương trình Hòa nhạc Toyota xuyên Việt và Đêm nhạc cổ điển Toyota được sử dụng cho chương trình học bổng này.

Tiêu chí xét duyệt học bổng cho chương trình

 • Học sinh, sinh viên có thành tích xuất sắc trong học tập và đoạt giải cao trong các kỳ thi âm nhạc trong nước và quốc tế
 • Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, người dân tộc thiểu số/ miền núi có tinh thần vượt khó và đạt kết quả học tập loại Giỏi

Số lượng học bổng âm nhạc được trao qua các năm

 • Năm 2016: Trao 85 suất học bổng trị giá 4.000.000 VNĐ/ suất
 • Năm 2015: Trao 85 suất học bổng trị giá 4.000.000 VNĐ/ suất
 • Năm 2014: Trao 85 suất học bổng trị giá 4.000.000 VNĐ/ suất
 • Năm 2013: Trao 85 suất học bổng trị giá 4.000.000 VNĐ/ suất
 • Năm 2012: Trao 100 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/ suất
 • Năm 2011: Trao 100 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/ suất
 • Năm 2010: Trao 100 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/ suất
 • Năm 2009: Trao 90 suất học bổng trị giá 3.000.000 VNĐ/ suất

Tổng số học bổng từ năm 2009 – 2013475 suất với tổng giá trị lên đến 1.510.000.000 VNĐ đã trao cho học sinh, sinh viên của các trường:

 • Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia Việt Nam
 • Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Tây Bắc
 • Cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật Việt Bắc
 • Nhạc Viện Thành Phố Hồ Chí Minh 
 • Học Viện Âm Nhạc Huế

Nội dung khác