Toyota Việt Nam - “Start Your Impossible – Hãy bắt đầu điều không thể”

"Start Your Impossible"(SYI) – “Hãy bắt đầu điều không thể” là sáng kiến toàn cầu được Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản chính thức khởi động từ năm 2017, nhằm truyền cảm hứng cho toàn bộ nhân viên, đối tác và khách hàng của Toyota để cùng tạo ra một xã hội phát triển toàn diện và bền vững hơn, trong đó bất cứ ai cũng có thể thách thức bản thân biến những điều không thể thành có thể.