ĐƠN ĐĂNG KÝ THĂM QUAN NHÀ MÁY

Ngày làm đơn: *
(dd/mm/yy)
Người làm đơn: *
Nơi công tác: *
Địa chỉ nơi công tác: *
Email: *
Điện thoại: *
Ext:
THÔNG TIN VỀ KHÁCH THĂM QUAN:
Số lượng người đến thăm quan (Không quá 28 người/đoàn): *
Trường: *
Địa chỉ: *
Người đại diện của đoàn: *
Chức danh: *
Số điện thoại: *
Yêu cầu ngôn ngữ: *
Tiếng Việt    Tiếng Anh
MỤC ĐÍCH CHUYẾN THĂM:
1. Mục đích: *
  Kinh doanh
  Nghiên cứu/Học hỏi
     Mục đích khác (xin nêu rõ):
2. Nơi muốn đến thăm quan: *
  Xưởng dập
  Dây chuyền lắp ráp
  Kho phụ tùng
  Khu vực xử lí nước thải
  Xưởng hàn
  Dây chuyền kiểm định chất lượng
  Trung tâm đào tạo sản xuất
      Các nơi khác:
Chú ý: Để đảm bảo an toàn cho khách tham quan, vui lòng không đi dép lê, mặc quần ngố, sooc, váy ngắn, giầy cao gót khi đi thăm quan nhà máy.