Các tranh đạt giải Nhất 2014

Xe an toàn, tiện ích
Nguyễn Thành Đạt - TH Hoàng Diệu, P.11, Tp.Cao Lãnh, Đồng Tháp