Các tranh đạt giải Nhì 2014

Ô tô hàn vá lỗ thủng tầng ozone và làm sạch bầu khí quyển
Dương Nguyễn Minh Khuê - Tiểu học Trần Nhật Duật, Hoàn Kiếm - Hà Nội