Các tranh đạt giải Nhì 2015

Insect protecting car
Lê Hoàng Cát Tiên - TH An Thới 2 - Cần Thơ