INNOVA VENTURER - PHONG CÁCH TUYỆT ĐỈNH, CHUYỂN ĐỘNG TIÊN PHONG