TOYOTA VIỆT NAM THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ XE SẢN XUẤT TRONG NƯỚC