TOYOTA VIỆT NAM HƯỚNG TỚI KHÁCH HÀNG VÀ CỘNG ĐỒNG VỚI NHIỀU HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC TRONG MÙA DỊCH

Với triết lí “Khách hàng là trọng tâm của mọi hoạt động”, bằng tinh thần trách nhiệm và sự quan tâm tới khách hàng và cộng đồng, TMV và hệ thống Đại lý Toyota trên toàn quốc thực hiện nhiều chương trình đảm bảo hoạt động an toàn cho khách hàng và toàn bộ nhân viên đại lý trong mùa dịch Covid-19.

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động online

2. Triển khai Bộ tiêu chuẩn Quy trình hoạt động mùa dịch

3. Giới thiệu Bộ hướng dẫn tự vệ sinh và chăm sóc xe tại nhà