Toyota Việt Nam mở rộng hệ thống đại lý Ra mắt Toyota IDMC Từ Sơn

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam trân trọng thông báo về việc mở rộng mạng lưới Đại lý/ Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền tại khu vực miền Bắc – Toyota IDMC Từ Sơn.

Tính đến nay, mạng lưới Đại lý/ Chi nhánh đại lý và Trạm dịch vụ ủy quyền của Toyota đã lên tới con số 67 tại 31 tỉnh thành phố trên cả nước, khẳng định nỗ lực không ngừng mang lại những sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao, hướng tới Nụ cười hài lòng của khách hàng.

TOYOTA IDMC Từ Sơn