Toyota Việt Nam được vinh danh tại Lễ tôn vinh Người nộp thuế năm 2020

Ngày 5/10, tại "Lễ tôn vinh người nộp thuế tiêu biểu" do Tổng cục Thuế tổ chức, công ty Ô tô Toyota Việt Nam vinh dự là 1 trong 30 doanh nghiệp được lựa chọn tôn vinh với tổng cộng gần 9,4 tỷ USD đóng vào ngân sách nhà nước. Tính riêng giai đoạn 2015 – 2019, Toyota Việt Nam đã đóng góp vào ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ USD.

 

Toyota Việt Nam được vinh danh tại Lễ tôn vinh Người nộp thuế tiêu biểu 2020

Doanh nghiệp được vinh danh tại Lễ tôn vinh Người nộp thuế tiêu biểu 2020