TOYOTA VIỆT NAM VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng Môi trường Toyota toàn cầu của Tập đoàn Ô tô Toyota Nhật Bản (TMC), vừa qua, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã phát động “Tháng Môi trường Toyota 2017” tại nhà máy TMV với một chuỗi hoạt động ý nghĩa. Đây là hoạt động thường niên được TMV triển khai từ năm 2008 với mục đích nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các thành viên Công ty, qua đó chung tay góp phần bảo vệ môi trường tại Việt Nam. Đến nay, hoạt động đang được từng bước triển khai đến các đại lý và nhà cung cấp của TMV trên toàn quốc. 


Năm nay, “Tháng Môi trường Toyota” của TMV bao gồm các hoạt động: Cuộc thi Vườn sinh thái Toyota; Cuộc thi ảnh môi trường Toyota; Lễ ký cam kết bảo vệ môi trường; Phát động phong trào Lái xe thân thiện với môi trường. Bên cạnh đó, hàng loạt các hoạt động tiết kiệm nhiên liệu dài hạn cũng được triển khai, đáp ứng các tiêu chuẩn về môi trường, từng bước giải quyết các vấn đề môi trường trong lao động, sản xuất và hướng tới bảo vệ môi trường chung.

Không chỉ hướng tới môi trường trong khuôn khổ “Tháng Môi trường Toyota”, TMV đã và đang thực hiện nhiều hoạt động bảo vệ môi trường khác, bao gồm: Giảm lượng khí thải CO2 trong hoạt động sản xuất thông qua việc tiết kiệm năng lượng, nâng cao chất lượng xử lý nước thải, giới thiệu công nghệ Hybrid tại Việt Nam

Bên cạnh những hoạt động thường niên đầy ý nghĩa trên, trong suốt những năm qua, TMV đã luôn thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội, trong đó chú trọng vào lĩnh vực bảo vệ môi trường như là một một cam kết và nỗ lực trở thành “Nhà sản xuất xanh” của TMV, bao gồm các hoạt động như chương trình Hành trình xanh, dự án Làng sinh thái, dự án sản xuất điện năng nhỏ từ khí sinh học Biogas, chương trình “Toyota chung tay xanh hóa học đường” …

Từ
Đến
Tìm theo dòng xe
Tìm theo sự kiện